Chinese Subbed

SUB
Episode 43
Shishang Zui Qiang Nan Zhujiao
SUB
Episode 68
Qi Jie Diyi Xian

Qi Jie Diyi Xian

SUB Latest
SUB
Episode 13
Shen Mu

Shen Mu

SUB Latest
SUB
Episode 19
Wangu Shenhua

Wangu Shenhua

SUB Latest
SUB
Episode 14
Li Ba Shanhe Xi Zi Tang
SUB
Episode 19
I Return From The Heavens Episode 44
SUB
Episode 28
Budo Xianzun Episode 35
SUB
Episode 34
Wo Shi Da Xian Zun Episode 151
SUB
Episode 136
Wan Jie Xian Zong 5th Season
SUB
Episode 249
Dubu Xiaoyao

Dubu Xiaoyao

SUB Latest
SUB
Episode 9
Shan Hai Juelun

Shan Hai Juelun

SUB Latest
SUB
Episode 30
Tunshi Xingkong 2nd Season
SUB
Episode 207
Peerless Martial Spirit
SUB
Episode 31
Xian Mu

Xian Mu

SUB Latest
SUB
Episode 100
Yao Shen Ji 5th Season
SUB
Episode 35
Wo Kao Chongzhi Dang Wudi
SUB
Episode 16
Rebirth as The Great Celestial